هر کجا هستی» که در کالیفرنیا تصویربرداری شده، تک آهنگی است که توسط سامی یوسف ساخته شده و به سه زبان مختلف انگلیسی، فارسی و عربی خوانده شده است